• Ambacht

Ambacht

Tinctoria ontleent haar naam aan het ambacht van natuurlijk verven. Tinctoria is de biologische naam voor kleurstofhoudende planten.

Het natuurlijk verven van textiel is zeer oud en universeel.
Nederland exporteerde veel meekrap in de 17de eeuw.

Rembrandt gebruikte meekrap in zijn zelfgemaakte olieverf. Zo schilderde hij hier een jas met de kleurstof waarmee de jas zelf was geverfd. Portret van Jan Six, wiens familie textielververs waren.